BLOG

Prepara amb nosaltres les noves oposicions de l’Ajuntament de Palma

L’Ajuntament de Palma ha convocat oposicions per cobrir 36 places “d’Auxiliar Administratiu”. Per ajudar-te a preparar les proves amb les màximes garanties, hem iniciat un curs presencial a l’Acadèmia Manacor. Les inscripcions continuen obertes. Es duu a terme els dimarts de 18.30 a 20.30 i disposam d’una plataforma online en la qual podràs consultar tot el material de suport i realitzar diferents test per avaluar el teu grau de preparació.

Requisits

Els aspirants a les proves, que es duran a terme a partir del tercer trimestre del 2021, poden inscriure’s fins al 17 de febrer. És necessari presentar el títol d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent i un certificat oficial que acrediti el nivell B2 de la llengua catalana expedit per la Direcció General de Política Lingüística o per l’Escola Balear d’Administració Pública.

Juntament amb aquesta documentació, la sol·licitud d’admissió a la convocatòria ha d’anar acompanyada d’una fotocòpia del document nacional d’identitat, NIE, passaport o targeta de residència. També del resguard del pagament de la taxa de 13,79 euros que dóna dret a examinar-se.

Del total de les places ofertades (36), dues d’elles estan reservades per a persones amb discapacitat. Pel que fa al procés de selecció, es generarà una borsa de treball formada per totes aquelles persones que hagin superat les oposicions ordenada per puntuació final.

Les proves

Les proves consten de dos exercicis. La primera d’elles, que es realitzarà a partir del tercer trimestre de 2021, és un qüestionari tipus test de 80 preguntes. El segon exercici consistirà en realitzar una pràctica amb ordinador utilitzant un processador de textos i un programa de fulls de càlcul.

El temari que s’ha d’estudiar per preparar les oposicions es basa en la legislació estatal i autonòmica relacionada especialment amb l’ocupació pública i l’administració. Part del temari està dedicat també a l’ofimàtica avançada.

A l’Acadèmia Manacor t’ajudam a preparar les oposicions de l’ajuntament de Palma amb personal altament qualificat i especialitzat en la matèria. Ells t’acompanyaran en aquest procés i t’aportaran el millor material didàctic perquè aconsegueixis el teu objectiu. El preu del curs és de 80 euros mensuals. Els alumnes nous hauran de pagar una matrícula de 25 euros. Pots consultar AQUÍ amb més detall la convocatòria de les oposicions i el seu temari.

Comparteix aquest article:

Utilizamos cookies propias y de terceros para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestra web. Si sigues utilizando este sitio asumiremos que estás de acuerdo.    Más información
Privacidad