Què és un certificat de professionalitat (CP)?

Un certificat de professionalitat és un document oficial expedit pel Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) que reconeix i acredita una qualificació professional. A la pràctica, serveix per accedir a un lloc de feina que exigeixi aquest coneixement especialitzat. Els CP tenen validesa a tot l’Estat i estan regulats per Reial Decret i en el marc del Sistema Nacional de Qualificacions i Formació Professional (SNQP). També tenen el seu corresponent reconeixement dins l’Espai Econòmic Europeu.

Cada certificat de professionalitat s’estructura en unitats de competència i compta amb diferents mòduls tèorics i un mòdul de pràctiques professionals no laborals que es duen a terme en empreses reals. La durada del curs per obtenir el CP és inferior a la del títol de formació professional. En el cas d’haver cursat ja una FP, es pot optar a una convalidació parcial del curs.

Nivells d'accés

És el més bàsic i acredita que la persona és competent en un tipus d’activitat bastant simple que no requereix un alt coneixement teòric o tècnic.

Requisits nivell 1: no hi ha requisits mínims d’accés.

Acredita que la persona està capacitada per dur a terme un tipus d’activitat professional concreta amb el domini dels instruments i tècniques que siguin necessàries. Requereix coneixements dels fonaments tècnics i científics de la seva activitat i capacitats de comprensió i aplicació del procés.

Requisits nivell 2

S’ha de complir un dels següents requisits:

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (ESO).
 • Tenir 2n de batxillerat unificat polivalent (BUP) amb un màxim de dues matèries pendents en el conjunt dels dos cursos.
 • Tenir un certificat de professionalitat (CP) de nivell 2.
 • Tenir un certificat de professionalitat (CP) de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional del certificat al qual es vol accedir. En cas que no hi hagi un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa àrea, es podrà accedir també si el certificat és d’una altra àrea de la mateixa família professional.
 • Haver superat un mòdul formatiu que pertany al certificat de professionalitat al qual es vol accedir.
 • Tenir un títol de tècnic auxiliar (formació professional de primer grau – FP1).
 • Complir algun dels requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau mitjà:
  • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria o un títol de nivell acadèmic superior.
  • Tenir un títol de formació professional bàsica.
  • Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI).
  • Haver superat el curs de formació específic per a l’accés a cicles de grau mitjà de formació professional en centres públics o privats autoritzats per l’Administració educativa.
  • Haver superat la prova d’accés a qualsevol cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior de formació professional.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o 45 anys.
 • Tenir o superar les proves de competències clau necessàries per cursar amb aprofitament la formació corresponent al certificat de professionalitat.

Acredita que la persona domina les tècniques especialitzades per dur a terme l’activitat professional amb la corresponent responsabilitat de coordinació i supervisió del treball. Exigeix la comprensió dels fonaments tècnics i científics de les activitats i l’avaluació dels factors del procés i de les seves repercussions econòmiques.

Requisits nivell 3

S’ha de complir un dels següents requisits:

 • Tenir el títol de Batxiller o de BUP (batxiller unificat polivalent).
 • Tenir un certificat de professionalitat (CP) de nivell 3.
 • Tenir un certificat de professionalitat (CP) de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional del certificat al qual es vol accedir. En cas que no hi hagi un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa àrea, es podrà accedir també si el certificat és d’una altra àrea de la mateixa família professional.
 • Haver superat un mòdul formatiu que pertany al certificat de professionalitat al qual es vol accedir.
 • Complir algun dels requisits acadèmics d’accés als cicles formatius de grau superior:
  • Tenir el títol de Batxiller o certificat acreditatiu d’haver superat totes les matèries de Batxillerat, o tenir un títol de nivell acadèmic superior.
  • Tenir un títol de Tècnic d’un cicle formatiu de grau mitjà o de grau superior.
  • Haver superat el curs de formació específic per a l’accés a cicles de grau superior de formació professional en centres públics o privats autoritzats per l’Administració educativa.
  • Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau superior de formació professional.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o 45 anys.
 • Tenir o haver superat les proves de competències clau necessàries per cursar amb aprofitament la formació del certificat del professionalitat.

Què pots fer amb un certificat de professionalitat?

Un certificat de professionalitat serveix per accedir a un lloc de feina que requereixi coneixements especialitzats. També pot ser útil per aconseguir un avantatge competitiu si hi ha molts d’aspirants a una mateixa vacant i pot servir per ascendir dins d’una mateixa empresa.

Per altra banda, amb els CP es poden aconseguir habilitacions, carnets o títols necessaris per desenvolupar una feina. Alguns CP també donen accés a altres proves oficials.

Pots consultar les habilitacions i per quines proves oficials serveixen el CP als següent enllaços:

Provés d’accés a un certificat de professionalitat

En cas de no tenir la titulació requerida per accedir a un CP, és poden realitzar les proves de competències clau amb les quals es pot demostrar que tens els coneixements necessaris per cursar amb aprofitament els continguts de qualsevol dels certificats de professionalitat de nivell 2 o nivell 3.

Són unes proves que se centre en les següents àrees:

 • Comunicació en llengua catalana.
 • Comunicació en llengua castellana.
 • Matemàtiques.
 • Comunicació en llengua estrangera.

Tens algun dubte?
Contacta amb nosaltres i t'ajudarem.

Utilizamos cookies propias y de terceros para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestra web. Si sigues utilizando este sitio asumiremos que estás de acuerdo.    Más información
Privacidad