Arraigo para la formación

L’arrelament per a la formació és un permís de residència d’un any prorrogable per 12 mesos més per a aquells estrangers que duguin almenys dos anys vivint a Espanya amb la condició de dur a terme una formació reglada.

Requisits:

Procediment

 1. Emplenar el model oficial EX-10 a l’Oficina d’Estrangeria de la província on l’interessat resideixi o a través de la seu electrònica del Ministeri de Política Territorial.
 2. Aportar la documentació exigida:
  • Còpia del passaport, títol de viatge o cèdula d’inscripció amb vigència mínima de quatre mesos.
  • Documentació oficial que demostri una permanència continuada a Espanya durant almenys dos anys (l’empadronament, alguna hospitalització, consultes mèdiques, factures, carnets de socis…).
  • Certificat d’antecedents penals expedit per les Autoritats de cada país on s’hagi residit els darrers cinc anys abans de l’entrada a Espanya.
  • Compromís de realitzar la formació mitjançant el model oficial de sol·licitud o amb una manifestació per escrit.
 3. Acreditar el pagament de la taxa 052.
 4. Una vegada concedit el permís, l’interessat tendrà un mes des de la notificació per sol·licitar personalment la Targeta d’Identitat d’Estranger a l’Oficina d’Estrangeria o a una Comissaria de Policia. Serà necessari aportar:
 5. Finalitzat el procés, el sol·licitant pot tramitar el seu certificat electrònic que necessitarà per a tràmits posteriors com l’acreditació de la matrícula o la sol·licitud de l’autorització posterior de residència i treball.

Com pag la taxa 052?

 • A través d’internet accedint al Formulari 790 de Pagament i Registre Taxa 052.
 • Emplenant el Formulari de la Taxa 052: s’haurà d’imprimir, pagar en una Entitat Financera amb el model 790 i presentar el justificant a l’oficina corresponent.

Com i quant puc prorrogar el meu permís de residència?

+1 any:

Si la formació dura més d’un any, es concediran de manera excepcional 12 mesos més de permís.

+2 anys:

Una vegada superada la formació, l’interessat podrà sol·licitar una autorització de residència i treball de dos anys a l’Oficina d’Estrangeria. Haurà de presentar:

 • Model oficial EX-03 per duplicat.
 • Un contracte de treball
 • Una prova que acrediti que s’ha superat la formació.

Una vegada concedit el permís, l’interessat haurà de sol·licitar la Targeta d’Identitat d’Estranger a l’Oficina d’Estrangeria o a una Comissaria de Policia. Serà necessari aportar:

 • Model oficial EX-17.
 • Justificant de l’abonament de la taxa de la targeta.
 • Una fotografia tipus carnet.

Tens algun dubte?
Contacta amb nosaltres i t'ajudarem.

Utilizamos cookies propias y de terceros para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestra web. Si sigues utilizando este sitio asumiremos que estás de acuerdo.    Más información
Privacidad