Ofimàtica en el núvol: Google Drive

Amb aquest curs subvencionat pel Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) obtendràs el Certificat de Professionalitat ADGG055PO que acredita uns coneixements d’ofimàtica en el núvol aptes per fer feina en el camp de l’administració sigui pública o privada. El curs consta de 100 hores.

Marketing i Gestió comercial

Amb aquest curs finançat pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) obtendràs el certificat de professionalitat que acredita la competència per organitzar, realitzar i controlar les operacions comercials en contacte directe amb els clients.

Allotjament rural (2022 – NOV)

En aquest curs gratuït, finançat pel Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), obtendràs el certificat de professionalitat per gestionar i comercialitzar allotjaments rurals. La formació consta de 580 hores. Es durà a terme de manera presencial a les instal·lacions de Acadèmia Manacor. Pot apuntar-se qualsevol persona major de 16 anys que pugui acreditar un nivell […]